Niedziela, 19 listopada 2017 r.
    
          

Naśladowanie Pana

Bracia, spoglądajmy na dobrego Pasterza, który dla zbawienia swych owiec wycierpiał mękę krzyżową. Owce Pana poszły za Nim w ucisku i prześladowaniu, w upokorzeniu i głodzie, w chorobie i doświadczeniu, i we wszystkich innych trudnościach; i w zamian za to otrzymały od Pana życie wieczne.

Stąd wstyd dla nas, sług Bożych, że święci dokonywali wielkich dzieł, a my chcemy otrzymać chwałę i cześć, opowiadając o nich.

św. Franciszek z Asyzu, Napomnienie VI
Święci
Albrecht Dürer

youtube

Copyright©ZSIJ    Ostatnia aktualizacja 2 X 2017 r.