Niedziela, 19 listopada 2017 r.
    
        O nas/O Imieniu Jezus/Pod obronę Najsłodszego Imienia Twego  

Pod obronę Najsłodszego Imienia Twego

według Modlitewnika Zgromadzenia z roku 1926 (ułożona przez bł. Honorata)

IHS

Pod obronę Najsłodszego Imienia Twego oddajemy Ci Panie to Zgromadzenie nasze. Niech to Imię Najświętsze będzie obroną naszą w walkach i niebezpieczeństwach żywota, wsparciem w słabościach i niedołęstwie naszym, pomocą w pracach i trudach, pociechą i osłodą w cierpieniu i dźwiganiu krzyża, naszym światłem i ucieczką naszą i całą nadzieją naszą i jedynym na wieki przedmiotem miłości.

W tym Świętym Imieniu będzie moc i ufność nasza, Jego pomocą wsparte nie ulękniemy się niczego. Jego opieką silne — ochotnie i wytrwale na wzór Twój pracować i cierpieć dla Ciebie będziemy. Jego światłem kierowane unikniemy wszelkich złudzeń i fałszywych tego świata mamideł. Jego obroną wzmocnione zwyciężymy wszystkie pokusy ciała i szatana, odwodzące nas od tego świętego i wzniosłego zadania uświęcenia pracy i wytrwamy w Twej świętej służbie do końca, osiągniemy wszystkie cele nasze, i dojdziemy do wiekuistych przeznaczeń.

Świętym znakiem Imienia Twego, Panie, naznacz serca nasze, aby one Ciebie tylko kochały i biły dla Ciebie, naznacz czoła nasze, abyśmy mężnie i bez trwogi wyznawały Ciebie wśród bezbożności świata, naznacz ręce nasze, aby w Imię Twoje i na chwałę Twoją pracowały, naznacz wszystkie zmysły nasze, abyś Ty sam był wszystkim teraz i na zawsze. Tym świętem piętnem niezmazanym naznacz wszystkie władze duszy każdej z nas, abyśmy były uznane wobec nieba i ziemi za Twoje i abyś mógł o nas powiedzieć to, coś wyrzekł o wybranych uczniach swoich: «Oto biorę tę któreś mi dał i żadna z nich nie zginęła, a ja chcę, aby gdzie ja jestem, tam i one były na wieki». Amen

youtube

Copyright©ZSIJ    Ostatnia aktualizacja 2 X 2017 r.