Niedziela, 19 listopada 2017 r.
    
        Różne/Materiały interaktywne  

Materiały interaktywne

IHS Litania do Najświętszego Imienia Jezus
Jezu, cichy i pokornego serca…, Jezu, miłośniku czystości…, Jezu, miłujący nas…, Jezu, Boże pokoju…, Jezu, dawco żywota… więcej...
Sł. B. Franciszka Maria Witkowska Myśli Sł. B. Franciszki Marii Witkowskiej
Istotnie tylko by Boga kochać samej i dać innym ukochać, to moje żądanie. więcej...
Święci Święci
Naśladowanie Pana. Owce Pana poszły za Nim w ucisku i prześladowaniu, w upokorzeniu i głodzie, w chorobie i doświadczeniu, i we wszystkich innych trudnościach; i w zamian za to otrzymały od Pana życie wieczne. więcej...
św. Łukasz class= Ewangelia według św. Łukasza
Ewangelia Łukasza – Jest jedną z ewangelii synoptycznych. Jej autor, według tradycji Łukasz Ewangelista, lekarz i towarzysz św. Pawła – jest także autorem Dziejów Apostolskich. sprawdź się...
św. Mateusz Ewangelia według św. Mateusza
Ewangelia Mateusza należy do ewangelii synoptycznych. Oryginalny język Ewangelii (hebrajski, aramejski, grecki) jest przedmiotem dyskusji uczonych. Uważa się, że powstała po roku 70. sprawdź się...
Adwentowa droga Adwentowa droga
Bóg kieruje swoje zaproszenie do dziewczyny z Nazaretu. Nie jest ona kimś przypadkowym. Bóg od dawna Ją wybrał, ale pozostawił jej całkowitą wolność… więcej...
Do Betlejem Do Betlejem
Udajesz się w podróż do Betlejem. Będziesz podróżować po drogach wyznaczonych na mapie. Obecnie położenie jest zaznaczone na czerwono, trzeba dojść do zielonego pola. W miejscach oznaczonych kolorem żółtym możesz zdobyć zapas pożywienia. W tym celu odpowiadaj na pytania. Gra się kończy, jeśli dojdziesz do celu albo gdy nie masz żywności. zaczynamy...
Wielki Post Na Wielki Post
Lustrem chrześcijanina jest Krzyż Chrystusowy, w Nim powinien się co dzień i kilkakroć na dzień przeglądać dla przekonania się, czy miłość jego, do Chrystusowej miłości podobna. (bł. Honorat Koźmiński) więcej...


youtube

Copyright©ZSIJ    Ostatnia aktualizacja 2 X 2017 r.