Niedziela, 19 listopada 2017 r.
    
        Działalność/Litwa  

Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus już od początku swojego istnienia, czyli od 1887 roku, związane jest ze wschodnimi terenami. Matka Założycielka Sługa Boża Franciszka Maria Witkowska urodzona na terenie dzisiejszej Białorusi, pierwszą Komunię świętą i sakrament bierzmowania przyjęła w Wilnie. Tu również zakładała pierwsze domy zakonne. Niestety z przyczyn politycznych siostry musiały opuścić te placówki. Najdłużej, bo do roku 1946 pracowały w Połukni i Landwarowie. Dzięki prośbie byłego proboszcza i budowniczego kościoła w Landwarowie oraz jego przyjaciela - księdza z Białegostoku, po 45 latach nieobecności, w 1992 roku Siostry Imienia Jezus powróciły na Wileńszczyznę, do Landwarowa.

Służą wszędzie tam, gdzie jest potrzeba. Uczą katechezy w polskich szkołach rejonu trockiego: w Landwarowie, Połukni, Szklarach, Trokach i Starych Trokach, a także w Turgielach. Ponadto włączają się w różne prace przy parafiach: przygotowują dzieci i młodzież do sakramentów świętych, opiekują się parafialnymi grupami dziecięcymi, młodzieżowymi i osób dorosłych. Wspomagają także miejscowych księży w przygotowywaniu różnych uroczystości, dbają o wystrój kościołów, pomagają w organizowaniu pielgrzymek i wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Wzorem Matki Założycielki chcą „ukochać Boga i dać Go innym ukochać”.

Swoją działalnością starają się integrować środowisko polsko-rosyjsko-litewskie m.in. poprzez organizowanie wspólnych wyjazdów np. pielgrzymek do Polski, Rzymu i Lourdes, Parafiady Diecezji Wileńskiej, „Cecyliady”– diecezjalnego festiwalu religijnej piosenki dziecięco-młodzieżowej, drogi krzyżowej ulicami Landwarowa. Chcą stworzyć w parafii jedną Rodzinę, której członkowie pokornie sobie służą, likwidując przy tym wszelkie antagonizmy. Większość ludności, wśród której siostry pracują jest uboga, dlatego też siostry organizują pomoc najuboższym rodzinom: paczki świąteczne, dożywianie dzieci, pomoc w załatwianiu formalności związanych z organizacją studiów miejscowej młodzieży w Polsce, prowadzą kursy pieczenia i gotowania dla kobiet.

Raz w miesiącu w kaplicy sióstr na całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu spotykają się wszyscy chętni, którzy pragną w modlitewnej ciszy i skupieniu trwać przed Panem. Dziewczęta mogą w czasie dnia skupienia głębiej zastanowić się nad sensem życia i przemyśleć swoje życiowe powołanie.

Młodzież i dzieci wdzięczne za wszelką okazywaną im pomoc, urzekają otwartością i bezinteresownością. Swoją postawą wyzwalają radość i chęć nieustannego wielbienia Boga za wszystkie dzieła, których dokonał.

youtube

Copyright©ZSIJ    Ostatnia aktualizacja 2 X 2017 r.