Niedziela, 19 listopada 2017 r.
    
        O nas/O Imieniu Jezus/Litania do Najświętszego Imienia Jezus  

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

według Modlitewnika Zgromadzenia

Autor litanii jest nieznany, bywa przypisywana św. Bernardowi ze Sieny oraz św. Janowi Kapistranowi. Powstała najprawdopodobniej na początku XV wieku. Imię Jezus bezpośrednio nie jest w niej wymieniane, opisuje ona i sławi życie oraz dzieło Jezusa, a tytuły Chrystusa wymieniane w litanii odnoszą się zarówno do Jego boskiej, jak i ludzkiej natury. Ma ona głębokie odniesienia bibijne.

IHS

Kyrie, elejson. – Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Jezu, usłysz nas. - Jezu, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Boga żywego,
Jezu, odblasku Ojca,
Jezu, jasności światła wiecznego,
Jezu, królu chwały,
Jezu, słońce sprawiedliwości,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu najmilszy,
Jezu przedziwny,
Jezu, Boże mocny,
Jezu, Ojcze na wieki,
Jezu, wielkiej rady zwiastunie,
Jezu najmożniejszy,
Jezu najcierpliwszy,
Jezu najposłuszniejszy,
Jezu, cichy i pokornego serca,
Jezu, miłośniku czystości,
Jezu, miłujący nas,
Jezu, Boże pokoju,
Jezu, dawco żywota,
Jezu, cnót przykładzie,
Jezu, pragnący dusz naszych,
Jezu, Boże nasz,
Jezu, ucieczko nasza,
Jezu, Ojcze ubogich,
Jezu, skarbie wiernych,
Jezu, dobry pasterzu,
Jezu, światłości prawdziwa,
Jezu, mądrości przedwieczna,
Jezu, dobroci nieskończona,
Jezu, drogo i życie nasze,
Jezu, wesele Aniołów,
Jezu, królu Patriarchów,
Jezu, mistrzu Apostołów,
Jezu, nauczycielu Ewangelistów,
Jezu, męstwo Męczenników,
Jezu, światłości Wyznawców,
Jezu, czystości Dziewic,
Jezu, korono Wszystkich Świętych,
Bądź nam miłościw, - przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, - wysłuchaj nas, Jezu.
Od zła wszelkiego, - wybaw nas, Jezu.
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od sideł szatańskich,
O ducha nieczystości,
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich,
Przez tajemnicę świętego wcielenia Twego,
Przez narodzenie Twoje,
Przez dziecięctwo Twoje,
Przez najświętsze życie Twoje,
Przez trudy Twoje,
Przez konanie w Ogrójcu i mękę Twoją,
Przez krzyż i opuszczenie Twoje,
Przez omdlenie Twoje,
Przez śmierć i pogrzeb Twój
Przez zmartwychwstanie Twoje,
Przez wniebowstąpienie Twoje,
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,
Przez radości Twoje,
Przez chwałę Twoja,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami, Jezu.
Jezu, usłysz nas. - Jezu, wysłuchaj nas.

Módlmy się:
Panie, Jezu Chryste, któryś rzekł: „Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone”; daj nam, prosimy, uczucie swej Boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić.

Racz nas obdarzyć, Panie, ustawiczną bojaźnią i miłością świętego Imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Odniesienia biblijne - testyoutube

Copyright©ZSIJ    Ostatnia aktualizacja 2 X 2017 r.