Niedziela, 19 listopada 2017 r.
    
        Działalność/Dzieci i młodzież  

Dzieci i młodzież

ojciec i syn Nie na próżno Zbawiciel chce, abyśmy się stali jako dzieci, jest to bowiem najwyższa mądrość i doskonałość, zachować prostotę dziecięcą z roztropnością dojrzałą.

bł. Honorat Koźminski
Działalność wychowawczo-opiekuńcza i edukacyjna Zgromadzenia

Zgromadzenie nasze, niemal od początku swego istnienia, podejmowało działalność wychowawczo-opiekuńczą i edukacyjną, prowadząc różnego rodzaju ochronki, przedszkola, domy dziecka a także otaczając opieką małe dzieci w rodzinach. W ten sposób, zgodnie z charyzmatem, siostry spieszyły z pomocą matkom i kobietom pracującym zawodowo. W 1893 r. przy pomocy Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności zorganizowało Schronienie Ubogich Szwaczek, a w 1906 r. Chrześcijański Związek Rękodzielniczek „Dźwignia”.

Od 1922 r. do lat 50-tych Zgromadzenie było znane polskiemu społeczeństwu jako Stowarzyszenie Kształcenia Zawodowego Młodych Dziewcząt „Nauka i Praca”. Do bardziej znanych szkół prowadzonych przez zgromadzenie w okresie międzywojennym należało Prywatne Gimnazjum Żeńskie w Częstochowie (1922-1954), Żeńska Szkoła Zawodowa w Klimontowie Sandomierskim (1922-1944), Suchedniowie (1928-1954) i w Warszawie. W czasie drugiej wojny światowej siostry prowadziły w Częstochowie, Warszawie i w Wilnie tajne nauczanie w zakresie średniej szkoły ogólnokształcącej.

Po II wojnie światowej, w okresie systemu totalitarnego placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez siostry zostały zamknięte, lub też obiekty upaństwowione a siostry usunięte z pracy. W tym trudnym, dla Kościoła i rodzin zakonnych, okresie Zgromadzenie próbowało podejmować pracę w placówkach państwowych, bądź przyjmować dzieci pod opiekę, tworząc nieformalne ochronki. Taka ochronka istniała przez wiele lat przy domu generalnym w Warszawie.

Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia powstały 3 ochronki: w Warszawie, Poznaniu i Ursusie. Ochronki te przekształciły się następnie w katolickie niepubliczne przedszkola i na początku 2005 r. Kuratoria Oświaty dokonały ich wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Obecnie Zgromadzenie nasze prowadzi gimnazjum, szkołę podstawową i przedszkola.

Nasze szkoły i przedszkola

Podstawowym celem szkół i przedszkoli jest kształcenie i wychowanie uczniów, w duchu Ewangelii, do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym. Placówki wychowują dzieci i młodzież w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej. Celem działalności jest stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju intelektualnego i osobowego uczniów, zgodnie z zasadami personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej określonych przez Kościół Katolicki. Placówki jako wspólnoty umożliwiają swoim podopiecznym, nauczycielom i rodzicom pogłębioną formację duchowo-moralną i są miejscem życia religijnego.Zespół Szkół Sióstr Imienia Jezus
Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 74 im. bł. Honorata Koźmińskiego
Gimnazjum nr 13 im. Sługi Bożej Franciszki Marii Witkowskiej
ul. Smoleńskiego 31
01-698 Warszawa-Bielany
tel. 22 832 27 07
http://smolenskiego.edu.pl

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus
ul. Smoleńskiego 31
01-698 Warszawa-Bielany
tel. 22 833 73 00
http://www.przedszkole-bielany.edu.pl

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus
ul. Kaczorowska 3
02-495 Warszawa-Ursus
tel. 22 867 81 17
http://przedszkole-ursus.com.pl

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus
ul. Łubinowa 7
60-175 Poznań
tel. 61 867 73 24 http://www.przedszkole-poznan.edu.pl
Przedszkole Sióstr Imienia Jezus
ul. Krakowska 1
27-640 Klimontów
tel. 15 834 44 61
http://www.przedszkole-klimontow.edu.pl

St. Martin de Porres Kindergarten
P. O. Box 7026 Katutura
Windhoek-Namibia
e-mail: jadwiga.olga@gmail.comAlbum


youtube

Copyright©ZSIJ    Ostatnia aktualizacja 2 X 2017 r.