Niedziela, 19 listopada 2017 r.
    
        Działalność/Służba apostolska  
dzieci w szkole

Zgromadzenie nasze jako wspólnota apostolska uczestniczy w zbawczym posłannictwie Chrystusa i Jego Kościoła. Staramy się dawać świadectwo życia ewangelicznego w środowisku, w którym żyjemy i aktywnie uczestniczyć w pracach duszpasterskich Kościoła lokalnego. Siostry pracują w charakterze katechetek, zakrystianek, organistek oraz na plebaniach  w placówkach o działalności oświatowo-wychowawczej takich jak: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Pragniemy w ten sposób docierać do każdego potrzebującego człowieka i przyczyniać się do religijnego odrodzenia środowiska.

Ponadto Zgromadzenie prowadzi katolicką szkołę podstawową i gimnazjum w Warszawie oraz przedszkola w Warszawie i w Poznaniu. Siostry spieszą z pomocą chorym w szpitalach, domach opieki i ośrodkach zdrowia.

Zgromadzenie posiada również placówki zagraniczne w Namibii (placówka misyjna), Wielkiej Brytanii, Kanadzie, oraz na Litwie.

Każda wspólnota domowa jest duchowym zapleczem dla sióstr pracujących na zewnątrz. Siostry znajdują we wspólnocie pomoc modlitewną i zachętę do owocnej pracy. W ten sposób wszystkie siostry są zaangażowane w działalność apostolską, bądź przez bezpośrednie oddziaływanie i pracę, bądź przez modlitwę i cierpienie.youtube

Copyright©ZSIJ    Ostatnia aktualizacja 2 X 2017 r.