Niedziela, 19 listopada 2017 r.
    
        Działalność/Misje-Afryka  

Siostry Najświętszego Imienia Jezus przyjechały do Katima Mulilo w Namibii na pierwszą swoją placówkę misyjną Zgromadzenia w 1987 roku. Założenie placówki misyjnej to dziękczynne wotum Bogu za 100 lat istnienia Zgromadzenia. Pracę w misji przejęłyśmy od Sióstr św. Krzyża (Holy Cross Sisters), które rozpoczęły ją wraz z Ojcami Kapucynami prowincji Irlandzkiej ponad 50 lat temu. W roku 2003 misję przejęli Ojcowie Kapucyni z Indii.

Misjonarki włączają się w pracę charytatywną i pastoralną. Angażują się w prace przy parafii - przygotowują dzieci i młodzież do Chrztu Św., I Komunii Św. i Bierzmowania, są szafarzami Eucharystii. Organizują różnego typu spotkania dla młodzieży w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Troszczą się o szaty liturgiczne, prowadzą kursy kroju i szycia, gotowania, służą chorym.

Siostry pracują od samego początku w szkole średniej Kizito College, ucząc różnych przedmiotów takich jak: religia, matematyka, fizyka, szycie, prowadzenie gospodarstwa domowego, księgowość oraz prowadzą internat dla dziewcząt.

We wrześniu 1995 roku otwarty został dom dla dzieci niepełnosprawnych fizycznie „Cheshire Home”. Pomysł powstał z pragnienia udzielania pomocy dzieciom niepełnosprawnym, które zwłaszcza w buszu, pozbawione są zdobycia nawet podstawowego wykształcenia. Siostry organizują dla nich pobyt, żywienie, leczenie i rehabilitację. Umożliwiają im również naukę w szkole podstawowej i w szkole średniej razem ze zdrowymi dziećmi. W ten sposób dzieci fizycznie upośledzone i zdrowe uczą się akceptować siebie i żyć w przyjaźni. Obecnie w „Cheshire Home” przebywa około 30 dzieci.

Album


youtube

Copyright©ZSIJ    Ostatnia aktualizacja 2 X 2017 r.